Kontakty na firmu:

RSoftmedia s.r.o.
Kysucká 16
040 11 Košice

Dátum vzniku: 23.9.2005, zapísaná v ORSR Košice I, odd. Sro, vložka 17093/V

IČO: 36597911
DIČ: 2022061514
IČ DPH: SK2022061514
Korešpondenčná adresa:

RSoftmedia s.r.o.
Hlavná 127
094 12 Vechec

tel.: +421 905 113 144
email: soft@rsoftmedia.sk
skype: rsoftmedia
 
 
 
 
 
 
Copyright © RSoftmedia s.r.o. Všetky práva vyhradené.